: 27014
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 498 متر
: 213 متر
: 12 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 12,000,000,000 تومان

: