: 27495
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 300 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 150,000,000 تومان
: 2,000,000,000 تومان

:

دو سالن خرپا ۱۸۰ و ۱۵۰ متری ۶۰ متر بالکن ساعت بازدید 9/5 الی 3/5 بجز 5شنبه و جمعه تخلیه هفته اول مهرماه