: 30279
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 500 متر
: 80 متر
: 11 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 0 تومان
: 0 تومان

:

بهداشتی 300 متر محوطه 10خط تلفن ملک اکازیون میباشد