: 30831
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 4,500 متر
: 1,800 متر
: 450 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 150,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

: