: 35951
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 60 متر
: 140 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سنگ شده
: سرامیک
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 1,500,000 تومان
: 20,000,000 تومان

:

ملک زیر زمین میباشد- دارای سرویس بهداشتی- کف و دیواره ها همگی سنگ میباشد