: 40329
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 260 متر
: 210 متر
: 60 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 6,500,000,000 تومان

: