: 43086
کارشناس : هاشمی 09123058012
: 2,000 متر
: 1,000 متر
: 100 متر
: 8 متر
: آسفالت
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 180,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

:

2 سوله 500 متری بهداشتی