: 49460
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 800 متر
: 500 متر
: 200 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 9,000,000,000 تومان

: