: 52230
کارشناس : فرهاد 09121861689
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 0 تومان
: 6,000,000,000 تومان

:

امکانات باکارگری