: 52232
کارشناس : فرهاد 09121861689
: 200 متر
: 100 متر
: 0 متر
: 0 متر
: بتون
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 2,500,000 تومان
: 10,000,000 تومان

:

امکانات مشاع می باشد