: 52243
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 2,000,000 تومان
: 20,000,000 تومان

:

300 متر انباری --