: 52245
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,900 متر
: 800 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: سنگ شده
: 70
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 28,500,000,000 تومان

:

تالار است-- 2 سالن 400 متری -- 70 متر سوئیت --150 مترانباری --5 سرویس بهداشتی --