: 52247
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 150 متر
: 150 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 75
: دارد
: 6,000,000,000 تومان

:

قیمت به روز تغییر میکند