: 52251
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,300 متر
: 3,000 متر
: 0 متر
: 4 متر
: شن
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 21,200,000,000 تومان

: