: 52253
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,500 متر
: 750 متر
: 50 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
: 70
: شیروانی
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 18,500,000,000 تومان

:

3 سالن 250 متری --با ارتفاع 5/5 و 6 و 7 متر -- دارای پایان کار -- ویلای نقلی لوکس 80 متر --فضای سبز وباغ بادرختان میوه --سه خط تلفن -- دارای آب موتور و آب جهت آبیاری درختان-- آب چاه --