: 53607
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 160 متر
: 160 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 2,800,000 تومان
: 20,000,000 تومان

: