: 53610
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 200 متر
: 150 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,000,000 تومان
: 20,000,000 تومان

: