: 53611
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 60,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 120,000,000,000 تومان

:

ملک 350متر به جاده اصلی بر دارد--2نبش