: 53613
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,400,000,000 تومان

:

2سال مهلت ساخت دارد