: 53614
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 900 متر
: 1,200 متر
: 200 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 8,000,000,000 تومان

:

سوله 2طبقه