: 53616
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 9,000 متر
: 900 متر
: 150 متر
: 6 متر
: شن
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 18,000,000,000 تومان

: