: 53618
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 10,000 متر
: 155 متر
: 0 متر
: 4 متر
: آسفالت
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سایر
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 18,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

جهت انبار- سوله کاملا بهداشتی