: 53619
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 320 متر
: 120 متر
: 30 متر
: 4 متر
: سایر
: سرامیک
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 1,500,000,000 تومان