: 53620
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 270 متر
: 270 متر
: 30 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: ایرانیت
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 10,000,000 تومان

:

اب و برق و گاز مشاع است و برق 32 امپر قابل استفاده است