: 53621
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 500 متر
: 0 متر
: 4 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 15,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

220 متر زیرزمین-