: 53626
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 600 متر
: 100 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

گاز جی 60- 3 خط تلفن-