: 53627
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,500 متر
: 1,000 متر
: 50 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 21,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

:

300متر نیم طبقه دارد--ملک نوساز وخیلی شیک