: 53629
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 10,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: آسفالت
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 35,000,000 تومان
: 0 تومان

:

4دیواری-دارای یک اتاق نگهبانی