: 55958
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 10,000 متر
: 2,000 متر
: 200 متر
: 8 متر
: موزاییک
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 250
: دارد
: 60,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

درمجموع 3000متر مسقف دارد