: 55965
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 10,000 متر
: 1,700 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 12,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

چاه اب --