: 55966
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 500 متر
: 70 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 17,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

گاز جی 25 --