: 55971
کارشناس : مرتضی فلاح 09376060587
: 5,000 متر
: 800 متر
: 100 متر
: 0 متر
: بتون
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 100
: دارد
: 110,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: