: 55974
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 200 متر
: 25 متر
: 5 متر
: سایر
: موزاییک
: 10
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 30,000,000 تومان

:

اب تانکر --