: 55978
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 750 متر
: 340 متر
: 40 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
: 40
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 7,500,000,000 تومان

:

گاز جی 10 -- اب شهری -- چاه اب -- پایانکار شهرداری و نامه جهاد --