: 55983
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 145 متر
: 10 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

نگبان 24 ساعته --