: 56019
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 15,000 متر
: 4,570 متر
: 300 متر
: 12 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 450
: ندارد
: 42,500,000,000 تومان

:

3 سالن 1440 متری و یک سالن 250 متری -- اداری 2طبقه -- چاه اب -- نگهبانی24 ساعته -- منبع هوایی و منبع زمینی اب -- انباری -- پایانکار --