: 56020
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 200 متر
: 50 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
: 10
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,500,000 تومان
: 20,000,000 تومان

:

بهاربند 300 متر -- سیلو -- نگهبانی --