: 56021
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 140 متر
: 140 متر
: 10 متر
: 7 متر
: سایر
: موزاییک
: 10
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 4,000,000 تومان
: 15,000,000 تومان

:

محوطه مشاع -- اب تانکری --