: 56022
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 80 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,500,000 تومان
: 20,000,000 تومان

:

سیلوی ذخیره علوفه -- ظرفیت 600 راس -- پروانه دامداری --