: 56023
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 140 متر
: 15 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 5,000,000 تومان
: 40,000,000 تومان

:

انباری 60 متر --