: 56026
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 18,000 متر
: 2,000 متر
: 0 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 18,000,000,000 تومان

:

کارخانه سنگبری -- تمام تجهیزات سنگبری --