: 56040
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 200 متر
: 120 متر
: 30 متر
: 3 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 200,000,000 تومان

:

اب تانکر --