: 56041
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,100 متر
: 300 متر
: 0 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 10,000,000 تومان
: 70,000,000 تومان

:

اب تانکر --