: 56042
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 640 متر
: 20 متر
: 6 متر
: مشجر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 20,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

یک سالن 400 متری و یک سالن 240 متری --