: 56043
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 800 متر
: 80 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
: 45
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 10,500,000,000 تومان

:

1200 متر باغچه -- یک سالن 250 متری یک 100 متری و 3تا 150 متری -- اداری 2 طبقه -- 2 انشعاب گاز خانگی و صنعتی -- 2 سند 1500 متر تک برگ --