: 57428
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 650 متر
: 300 متر
: 30 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 15,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

مشرف به باغ -- درخت گردو و درخت انجیر هلو سیب و...