: 57433
کارشناس : محمد رسولی 09126212230
: 600 متر
: 600 متر
: 50 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 200
: دارد
: 100,000,000 تومان
: 0 تومان

:

یکی از سوله ها دارای جرثقیل10تن میباشد