: 57434
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 700 متر
: 700 متر
: 15 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 25,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

: