: 57445
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 200 متر
: 120 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 3,500,000 تومان
: 30,000,000 تومان

: