: 57447
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 275 متر
: 30 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 4,600,000,000 تومان

: